Rapport från ett garantijobb - och hur vi hanterar garanti

Igår var vi ute och inspekterade en träbetongbrygga som hade knäckts till och blivit krokig. Det är en ganska lång brygga på en stor marina, och vi levererade den för några år sedan.
I det här fallet hade kunden själv ombesörjt utankringen av bryggan och då blir det alltid svårare för oss att kunna garantera att bryggan håller.
Vi vill gärna att våra bryggor ska hålla ett tag, även om garantitiden har gått ut. Vi öppnade upp en del av bryggan och såg att inget var knäckt, men att den hade vridit sig ganska mycket.
Det hade legat mycket stora båtar vid bryggan, och vi kunde konstatera att förankringen inte var tillfredsställande gjord (det handlar både om var på bryggan man sätter förankringarna, i vilken riktning de går och hur hårt de spänns). Då kan det hända att stora krafter kan skada bryggan, det är med andra ord ytterst viktigt att förankringen görs på ett bra sätt.
Vi vill gärna att våra kunder ska ha fungerande bryggor, så i det här fallet såg vi över alla förankringar och spände upp dem så att bryggan inte ska skadas mer. Dessutom hade kunden lagt ut två nya, extra, förankringar till bryggan. Eftersom vi inte hade konstaterat allvarliga skador på själva bryggan så fixade vi till den så gott som möjligt, men skönhetsfelen kvarstår tyvärr.
I fall som det här är vi så glada över att vi två (Janne och Ileana) alltid är de som utför våra jobb. Vi kan direkt se om vi inte har gjort jobbet ifråga, eller om kunden har varit där och ändrat på saker (som det är i vissa fall). Hade vi haft anställda eller underentreprenörer så kan vi ju inte veta det på samma sätt.
 
 

Tillverkning

Så här kommer stål-leveranserna till oss. Buntar med olika järn som ska bli till fästjärn, rörbultar, hjulhus, landgångsupphängningar, mm, mm.
Här är ett antal ledade kopplingar som görjar bli färdiga för att galvas.
 

Omförankring

Den här bryggan har vi ankrat om. Den är väldigt fin och cirka 15 år gammal. Ytterdelen består av tre moduler bredvid varandra, så den är ytterst stabil. Bredden är 7,20, och längden på ytterdelen är 3,50 meter. Man lägger kättingarna utåt i kors, så här:
Och inne vid land så läggs kättingarna runt gamla stolpar som är stöd åt landfästet.
 

Förlängning av bryggor i Utö Gästhamn

Vi är stolta att vi fick uppdraget att förlänga bryggorna i Utö gästhamn och vi hoppas att de har kommit till nytta i sommar.
Det blev lite tight om tid då vi fick beställningen när många order redan var spikade, men vi lyckades fixa detta i veckan efter midsommar.
Det går utmärkt att förlänga en träbetongbrygga via en gummibalk. Även om det inte är en träbetongbrygga från oss så brukar det funka, då specialtillverkar vi en metalldel som passar till gamla bryggan.
Här är det en brygga i vinkel, men det funkar lika bra vid en förlängning av brygga.