Nu lägger vi ut helbetongpontoner

Här sjösätts pontonerna på Kattholmen i Gustavsberg, med hjälp av deras kunniga och trevliga killar. Pontonerna (3 st) har sedan bogserats till båtklubben där de ska ligga. 
Ibland är det lite trångt att passera. Och ibland är det lite kallt att stå på bryggan, men är det trångt måste man ju kunna bära av.
Tyvärr har vi har fått göra ett litet uppehåll i utläggningen av dessa då några viktiga delar inte har kommit ännu.

Träbetongbrygga som ett "T" och vinkel 97 grader

Den här bryggan skulle bytas ut. Den flöt lite lågt, och var sliten.
Här har vi sjösatt den nya och håller på att bygga ihop och göra klar den innan utankring.
Så här blev det!
Från andra hållet. Vi hjälpte till att flytta över fyra tunga bommar till nya bryggan.
Och så var det ju vinkeln..... så här kan det se ut