Tillverkning

Så här kommer stål-leveranserna till oss. Buntar med olika järn som ska bli till fästjärn, rörbultar, hjulhus, landgångsupphängningar, mm, mm.
Här är ett antal ledade kopplingar som görjar bli färdiga för att galvas.
 

Nytt härligt år!!

Nu laddar vi inför ett nytt år!! Vi har redan bokningar långt in i maj, så det finns att göra. Vi vill förbereda så mycket som möjligt innan. Nu i januari så har vi redan gjort bokslut, vi jobbar med marknadsföring, beställer virke och metall för att kunna tillverka olika beslag. Vi underhåller och lagar olika verktyg, lämnar båt på service etc.