Timbobryggan flyttar och expanderar!

Vi har hittat en större och mer ändamålsenlig fastighet på Värmdö, och därför kommer vi under hösten och vintern att flytta vår verksamhet dit. Eller rättare sagt, utrymmet är än så länge mest utomhus, eftersom tomten ännu inte är bebyggd. Vi har satt upp en stor tälthall som vi kommer att ha som verkstad ett tag.  Här ser du hur det ser ut idag.I och med att vi förfogar över tomten från "scratch" kommer vi kunna utforma lokaler etc som vi själva tycker är mest lämpligt för vår verksamhet.
Vi har under några års tid varit "trångbodda" i Ösmo då vi lagt ner verksamheten i Kramfors för att koncentrera verksamheten till ett ställe. Vi har också trots många års påstötningar hos Nynäshamns kommun inte lyckats förvärva ytterligare mark i anslutning till nuvarande fastighet i Ösmo.
Ni kommer från årsskiftet hitta oss i Älvsby industriområde på Värmdö, utanför Hemmesta. Adressen dit är Älvsby Gårdsväg 18.

Mera bryggutläggningar!

Hej igen!

Gjutningarna går mot sitt slut, det är fem dagar kvar. Sen vidtar förberedelser inför båtmässan, utläggningar, tillverkning, mm, mm. Visst underhåll av båt, bilar, släp etc behövs också.
Denna vecka lägger vi parallellt med gjutning ut en 40 meters träbetongbrygga på Björkö, vid Väddö.

GJUTNING, GJUTNING, GJUTNING

Hej!

Nu är vi inne i vår tillverkningsperiod, då vi tillverkar betongmoduler för kommande års behov, dvs hösten, och vår samt sommar 2010. Då blir det ganska få utejobb, vi gör vissa efterjusteringar och mindre jobb som t.ex att ankra om bryggor, lägga ut bojar etc. Vi gjuter fram till slutet av oktober, sen tar båtmässan och nya utläggningar över!!