Båtbommar

Vi är återförsäljare för en svensk båtbomstillverkare:
wm-bommen  (gå till deras hemsida vid länkar)

Helbetongbryggor

RIXÖ HELBETONG

                                                                                                      

  Produktbeskrivning

  

Betongpontonerna är tillverkade av vattentät nätarmerad betong, gjuten kring en kärna av cellplast vilket gör bryggorna starka och hållbara.


Sammankoppling av flera pontoner sker med hydraliskt spända, hermetiskt inneslutna vajrar som löper genom hela brygglängden. Därmed uppstår inga dragkrafter i betongkonstruktionen.


Den kraftiga fenderstocken är av tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm och är försedd med utbytbara slitplankor 34 x 145 mm. Fenderstocken är monterad med dragstänger som löper i rör genom pontonerna. Fenderstocken utgör också utmärkt fäste för båtringar och båtbommar.


Pontonen kan förses med rör för el och vattenledningar samt uttag för belysningsstolpar.


Bryggorna kan läggas ut på många olika sätt, t.ex. rakt ut från land, L-format i vinkel, T-formad.


Tillval/tillbehör: Badstege, båtringar, pollare, nummerskyltar, belysningsstolpar, vattenposter, träinklädd, bryggduk, fenders, båtbommar mm.


Data:

Längd, standard är 10, 15 och 20 meter. Bryggan kan dock tillverkas även i mellanliggande intervall, dock i hela meter.

Bredd: 2,40 (inkl fenderstock 2,70) och 3,00 (inkl fenderstock 3,30) meter 

Höjd: 0,95 m - fribord 0,45 m eller 1,20 m - fribord 0,55 m

Vikt: lägre brygga 850 kg/meter, högre brygga 1200-1400 kg/meter

Bärighet: lägre brygga 450 kg/m2 , högre brygga 550 kg/m2


Landgångar: se landgångar

Förankringsmaterial:

Gripankare 1 000-1 800 kg /st som förankrar brygga med varmförzinkad kätting LLZ 200-250 mm, alternativt kätting och rep, polyetenlina från 32 mm diam. och uppåt.

Träbetongbryggor


TIMBO-TRÄBETONGBRYGGAProduktbeskrivning

Träbetongbryggornas flytpontoner är tillverkade av 50 mm nätarmerad betong K40, gjuten kring en kärna av cellplast vilket gör bryggorna starka och hållbara. Pontonernas dimensioner är 2,4 x 2,1 x 0,55 m.

På flytpontonerna ligger längsgående bärreglar, i tryckimpregnerat råplanat virke. 4 st 45 x 170mm, 2 st 45 x 195 mm.

Tvärgående däck består av ohyvlat tryckimpregnerat virke i dimensionen 32 x 150 mm. Ohyvlat virke är att föredra för att inte bryggan ska upplevas som hal, kan även beställas med hyvlat virke.

Längsgående överliggare i tryckimpregnerat trallhyvlat virke 34 x 145 mm som utgör fäste för båtringar eller båtbommar.

Bult, spik och beslag är varmförzinkade.

Bryggorna kan läggas ut på många olika sätt, t.ex. rakt ut från land, L-formad i vinkel, T-formad, eller annan önskad vinkel.


Förankringstyngder: 700-1000 kg /st

Förankringsmaterial: Kätting 16 mm, varmförzinkad.


Kan kompletteras med t.ex. stolpar för el- och vattenanslutningar, badstegar, olika pollare, nummerskyltar för båtplatser.

  

Data:                                                                                                                          

Längd: från ca 8 meter, vilket sedan kan byggas på med 4,5 meters moduler.

Bredd: 2,4 meter

Fribord: cirka 0,6 meter

Vikt: cirka 300 kg/m

Bärkraft: cirka 260 kg/m

Badbryggor


TIMBO-BADBRYGGA


Produktbeskrivning

Badbryggornas flytpontoner är består av PVC-rör med kåpor i ändarna. Pontonerna är inte vattentäta, istället är de fyllda med cellplastkärnor. Badbryggorna finns i två fribordshöjder.


Badbrygga- fribord 0,25 m

Reglar: tryckimpregnerat furu, 34-45 x 120

Däcksvirke: spårhyvlat och tryckimpregnerat furu, 22 x 120

Bult, beslag, etc. är varmförzinkat

Data:

Längd: 3,10 och 5,10 meter

Bredd: 1,00-2,40 meter

Antal flytkroppar: 4-8

(angivelser avser standardutformning)

Fribord: cirka 0,25 meter

Vikt: 120-330 kg

Bärkraft: 420-960 kg


Badbrygga- fribord 0,55 m

Reglar: tryckimpregnerat furu, 45 x 120

Däcksvirke: spårhyvlat och tryckimpregnerat furu, 28 x 120

Bult, beslag, etc. är varmförzinkat

Data:

Längd: 5,10 meter

Bredd: 2,00-2,40 meter

Antal flytkroppar: 2

(angivelser avser standardutformning)

Fribord: cirka 0,55 meter

Vikt: 460-520 kg

Bärkraft: 1870 kg


grunden till arbets- och specialflottar mm.

  

Tillval/tillbehör:

T.ex. badstege, båtringar, staket. Till förankringsrören finns glidöglor för att minska gnissel samt ändskydd.

  

Övrigt:

Dessa badbryggor brukar utrustas med skyddande hörnjärn samt med förankringsöglor för fäste av förankringsrör eller kätting. Mot land sker anslutning med kätting eller rep. Till samtliga modeller finns olika typer av landgångar. De kan byggas samman, antingen genom reglar eller genom ledade kopplingar. Samtliga delar till dessa bryggor finns att köpa separat.