Ett annat bryggjobb

Sen har vi varit ute på ett uppdrag där en brygga skulle kortas av med två moduler, och den avkortade delen skulle flyttas. Här är vår suveräna bojflotte sjösatt, och vi har lastat på allt vi kan behöva för jobbet. Det är en bit att åka, då är det bra att kunna lasta på bojflotten, istället för att bära allt en lång bit från bilen.....