Förberedelse av leverans till sommarviste söder om Stockholm

Vi håller också på att förbereda leverans av det som ska bli en stor ponton med en bastu på. Pontonen ska ligga söder om Stockholm, på en typ av sommarboende för anställda på ett större företag. Vi får återkomma med bilder när den är klar i vattnet :-)
 
 
Här bygger Ileana på en av bryggorna.
 
Till att börja med är det fyra bryggor som är 5,10x2 m, dessa ska efter sjösättning byggas ihop till ett stort flytande däck 5,10 x 8 meter.