Påskjobb

För tillfället, före, under och efter påsk, bygger vi en träbetongbrygga vid Sollenkroka. Det var roligt att vi fick jobbet från vår kommun att leverera 48+17 meter brygga vid Sollenkroka. Den ska förses med bommar och kommer att ha båtplatser för uthyrning.