Vi har fått glädjen att lägga ut 100 meter vågbrytare på ostkusten!

Vårt orderläge inför våren är mycket positivt, så vi vill nu bara att isen ska släppa järngreppet om havsytan.... Vi har för tillfället endast några veckor i juni som inte är uppbokade med jobb innan vår semester framåt augusti.
I juli ska vi lägga ut strax över 100 meter vågbrytare och helbetongbryggor i en hamn i Norrköpingstrakten, och vi är mycket stolta och glada över att ha fått den ordern!

För övrigt är våra uppgifter för tillfället att tillverka beslag och bryggor, vi levererar lite smått inför vårarbeten med bommar och översyn i hamnar, vi räknar fortfarande på ganska många jobb, fräschar upp vår kontors- och fikabod som vi fått bygglov för, samt förbereder kommande vår för fulla muggar.

Vi kommer att ha öppet hus på företaget lördagen den 22 maj, mellan kl 11-14, då man kan besöka oss och se tillverkning av bryggor samt ta  en kopp kaffe. Väl mött, och då hoppas vi våren är långt framskriden"