Lagning av flotte som levererades i höstas

Det här var ett garantijobb. En ponton under den här flotten hade fått en spricka, och vår kund ville gärna att den skulle vara hel. Det har ingen betydelse egentligen att det kommer in vatten, men det är klart att den ska vara hel när den är så nyligen levererad. Vi tog dit vår stora lastmaskin som vi kunde lyfta hela flotten med för att komma åt bättre.
Här kollar Janne pontonen. Vi bytte den med hjälp av ett handspel bl.a. Sen var den här flotten lite baktung eftersom stugan inte hamnade på mitten av flotten. Då tog vi den trasiga pontonen, kapade den i rätt längd och satte på den i "aktern" som extra flytkraft. Det blev jättebra! Nu flyter den här flotten plant. Den tjänstgör som vaktkur för nattvakterna på båtklubben. Stugan byggdes av klubben.