140 meter helbetongbrygga utlagd

Nu är jobbet med denna brygga klart. Den skulle förlänga en 120 m betongponton med 20 meter förlängning, samt 120 meter i vinkel för att skydda hamnen mot kraftig sjö.
Här ligger bryggorna längs den gamla bryggan. Förlängningsdelen ligger på höger sida längst ut. Vi har dragit igenom de vajrar som håller ihop hela bryggan, de syns som svarta rep som kommer upp ur brunnar på bryggans ovansida. Sen drar vi igenom ytterligare två vajrar, och spänner alla fyra hydrauliskt. Vi har även förberett förankringkättingarna så de har dragits upp ur kättingbrunnarna.
Här är hela bryggan utlagd och klar. Det är svårt att ta en bra bild av 140 meter brygga.....