Underhållsarbeten och tillverkning

Just nu gör vi inte så många nyutläggningar. Det är ganska många småjobb som måste göras, flytta tillbaka bryggor som rört på sig, ankra om bryggor som rört på sig ännu mer, laga lite gamla bryggor....  Sen håller vi på med en hel del tillverkning av beslag som vi sålt slut på under vår och sommarsäsongen.
Här är vi på väg ut med en ny sten till en brygga i Mälaren.