10,2 meter hög badbrygga i Sörmland

Här har vi byggt ett enkelt landfäste och lagt ut en hög badbrygga. Två sektioner blir 10,2 meter. De är ihopbyggda med reglar på yttersidan till en hel brygga, Andra gånger sätter vi ihop bryggorna med ledad koppling, det är lite olika från fall till fall.
Här ligger kättingarna inte i kors utanför bryggan, vilket annars är brukligt. Det är för att kunna bada på nocken utan att slå i någon kätting. Nu ligger kättingarna istället lite i vägen om man vill komma in med en båt på långsidan av bryggan. Om kättingarna korsas på gaveln har man mer fritt spelrum på sidorna, men inte på nocken. Så är det med flytbryggor, de måste ju tyvärr förankras med något, och kättingarna behöver ligga någonstans. Fast de sjunker ner ganska bra mot botten, så oftast är de inte i vägen!