Tillverkning

Så här kommer stål-leveranserna till oss. Buntar med olika järn som ska bli till fästjärn, rörbultar, hjulhus, landgångsupphängningar, mm, mm.
Här är ett antal ledade kopplingar som görjar bli färdiga för att galvas.