40,5 meter träbetong utlagt och klart

Här har vi lagt ut en brygga till en samfällighetsförening. Den är 40,5 meter lång (9 betongsektioner), och vi har flyttat över bommarna från den gamla bryggan till den nya. 
Här fick vi också bygga ett landfäste till brygga och landgång. Det är viktigt att landgångens fäste mot land hamnar högre än själva bryggan, eftersom landgången annars nöter på bryggan. Visserligen är landgången något välvd, men det är ju också variationer i vattenstånd. Det är därför landfästet lutar uppåt från land, som är lågt i det här fallet.