Betongpontoner

Valborgsmässoafton, sjösättning av tre helbetongpontoner i Saltsjöbaden hos Sune Carlssons båtvarv. De är alltid lika trevliga att komma till och sjösätta.
 
Och så här kan det se ut när en kund beställt 16 bojar och 170 meter kätting......klart för avhämtning!!