I bryggverkstan byggs det bryggor för fullt.....

Man kanske kan undra vad vi kan göra så här års? Med is på vattnet och snö på marken.... Jo, vi har fått ställa in de sista av höstens leveranser pga isen och flytta dem tills när isen släpper, förhoppningsvis innan april.

Istället passar vi på att bl.a tillverka badbryggor. Vi har en stor beställning som ska levereras innan årsskiftet, så vi bygger bryggor på verkstan för fullt. Det är också massa andra saker som behöver göras, ex.vis beställa virke till våren, underhålla bilar och andra saker i maskinparken. Eftersom vi tar virke från ett sågverk i norra Sverige så behövs rätt lång framförhållning.Här sågar vi upp däcksvirke till bryggor.Och här gör vi flytkroppar till badbryggorna.