Timbobryggan flyttar och expanderar!

Vi har hittat en större och mer ändamålsenlig fastighet på Värmdö, och därför kommer vi under hösten och vintern att flytta vår verksamhet dit. Eller rättare sagt, utrymmet är än så länge mest utomhus, eftersom tomten ännu inte är bebyggd. Vi har satt upp en stor tälthall som vi kommer att ha som verkstad ett tag.  Här ser du hur det ser ut idag.I och med att vi förfogar över tomten från "scratch" kommer vi kunna utforma lokaler etc som vi själva tycker är mest lämpligt för vår verksamhet.
Vi har under några års tid varit "trångbodda" i Ösmo då vi lagt ner verksamheten i Kramfors för att koncentrera verksamheten till ett ställe. Vi har också trots många års påstötningar hos Nynäshamns kommun inte lyckats förvärva ytterligare mark i anslutning till nuvarande fastighet i Ösmo.
Ni kommer från årsskiftet hitta oss i Älvsby industriområde på Värmdö, utanför Hemmesta. Adressen dit är Älvsby Gårdsväg 18.