Träbetongbrygga med extra allt utanför Örebro

Så här kan en brygga se ut när man vill ha en exklusivare variant och individuellt anpassad. Den inre delen är 13,5 meter, och den sitter ihop med en 8-metersbrygga, sammanfogad med gummibalkskoppling. Landgången är välvd, bryggan är träinklädd, och utrustad med en y-bom och badstege. Dessutom har vi förberett för ett staket genom att vid monteringen av bryggan sätta dit staketstolpar.
Här ser man gummibalkskopplingen lite bättre, den svarta gummibalken som sitter mellan bryggorna.
Så här såg det ut under byggtiden när vi höll på att sätta dit staketstolparna och det började skymma. För oss tog det 3,5 dagar inkl resa att bygga det som behövdes på plats och ankra ut bryggan. Mycket görs alltså efter att bryggan har lämnat fabriken.