Nu lägger vi ut helbetongpontoner

Här sjösätts pontonerna på Kattholmen i Gustavsberg, med hjälp av deras kunniga och trevliga killar. Pontonerna (3 st) har sedan bogserats till båtklubben där de ska ligga. 
Ibland är det lite trångt att passera. Och ibland är det lite kallt att stå på bryggan, men är det trångt måste man ju kunna bära av.
Tyvärr har vi har fått göra ett litet uppehåll i utläggningen av dessa då några viktiga delar inte har kommit ännu.