Nu är det högtryck !!!!

Inte bara vädret, utan också hos oss. Den här bryggan har vi lagt ut i Stockholms Skärgård. Vi fick transportera y-bommar på bryggan, men också åka en extra vända med bryggan för att hämta betongankarna som den förankras med. Här har vi flyttat över allt på den gamla bryggan.
Vi ska förlänga gamla bryggan utåt, men också sätta in en extra modul inne vid land så att hela bryggan med bommar och allt kommer ut en bit.
Så här ser det ut när vi har tagit isär bryggan efter första modulen. Vi infogar en ny. Det var enklast, så slapp man flytta landkättingar och landgång över till den nya. 
Så här blev slutresultatet. Då har vi också ankrat om den gamla bryggan med nya betongankare. Den här bryggan är faktiskt tre generationer Timbobryggor, den har förlängts en gång tidigare.