Helbetong, träinklädd, i Stockholms skärgård

I mitten av juli levererade vi den här bryggan. När vi sjösätter en bit ifrån så vill vi gärna lyfta på allt som går på bryggan. Här var det extra viktigt, för bil och släp kunde inte komma särskilt nära bryggans kommande plats.
Här håller vi på att ankra ut bryggan. Det orange repet är rep till förankringen av bryggan, och i fören hänger ett gripankare som ska sänkas ner på botten. Janne knyter fast repet i stenen. Just här hade vi också dubbla stenar utåt, dvs en sten och sen ytterligare en utanför den. 
Här är bryggan utankrad, dvs den har kommit på plats och nu återstår att färdigställa själva bryggan. Vi har börjat montera pollare och förbereda träinklädnaden.
Så här blev det. Bryggan är träinklädd, har pollare och en landgång med räcke på ena sidan.
Det är så bra när våra kunder är på plats under installationen, så att man kan stämma av att allt är till belåtenhet innan vi lämnar platsen. Det blev verkligen jättefint tycker vi!