Helbetong, sjösättning och bogsering

Så här ser det ut när Pampas Marina har lyft pontonen i sin stora sjösättningsvagn. Lastbilen blev många timmar försenad på grund av punktering på vägen, men Pampas är så fantastiska att ha att göra med, det gick jättebra att få sjösätta ändå.
Här sänks den ner i vattnet.
Har man bara en ponton så är det mycket lättare att putta den framför sig än att bogsera efter båten. Här är vi på väg till vår kund inne i Mälaren. Det blir ibland långa bogseringar med helbetongpontoner. De är så tunga så det är mycket färre ställen man kan sjösätta dem på.